xem Phòng Nấm giường lớn

Phòng Nấm giường lớn – 1.000.000đ
Phòng Bungalow tiêu chuẩn biệt lập, được thiết kế sang trọng, riêng tư
Giá áp dụng cho 2 người/đêm
Phụ thu người thứ 3: 200.000đ/người/đêm
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

xem Phòng Tiêu Chuẩn

Phòng Tiêu Chuẩn- 800.000đ
Phòng Bungalow tiêu chuẩn biệt lập, được thiết kế sang trọng, riêng tư
Giá áp dụng cho 2 người/đêm
Phụ thu người thứ 3: 200.000đ/người/đêm
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

xem phòng Gia đình TK

Phòng gia đình hạng tiết kiệm – 800.000đ
Phòng Bungalow tiêu chuẩn biệt lập, được thiết kế sang trọng, riêng tư
Giá áp dụng cho 4 người/đêm

Phụ thu người thứ 5: 200.000đ/người/đêm
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

PHÒNG ĐÔI 1
xem phòng đôi

Phòng đôi – 800.000đ
Phòng Bungalow tiêu chuẩn biệt lập, được thiết kế sang trọng, riêng tư
Giá áp dụng cho 2 người/đêm
Phụ thu người thứ 3: 200.000đ/người/đêm
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

xem phòng giường TK

Phòng Giường Tiết Kiệm – 400.000đ
Phòng tiêu chuẩn, được thiết kế tiện nghi, thoải mái và riêng tư
Giá áp dụng cho 2 người/đêm
Phụ thu người thứ 3: 100.000đ/người/đêm
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ

☎ Hotline: 02 61 62 99 888

PHÒNG ĐÔI 1
xem phòng Gia Đình

Phòng  Gia Đình – 1.500.000đ
Phòng Bungalow tiêu chuẩn biệt lập, được thiết kế sang trọng, riêng tư
Giá áp dụng cho 10 người/đêm
Phụ thu người thứ 11: 200.000đ/người/đêm
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888