xem Phòng Gia đình

Phòng Gia đình (Family Homestay with Four Queen size beds) – 800.000đ
– Số lượng phòng: 6
– Giá: 800.000 (áp dụng cho 4 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 5: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà sàn
Xem Nhà sàn M’Nong’s House

Nhà sàn (M’Nong’s House) – 200.000đ/ 1 người
– Số lượng khách: 20 người
– Giá: 200.000 (áp dụng cho 1 người/đêm)
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà sàn
House inside The hill

Nhà trong đồi (House inside The hill)- 2.200.000đ
– Số lượng phòng: 12
– Giá: 2.200.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/người

Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Buổi Sáng
☄ Đồ uống Wifi (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà song lập Gia đình

Nhà song lập Gia đình (Bungalow Family)- 1.500.000đ
 – Số lượng phòng: 3
– Giá: 1.500.000 (áp dụng cho 5 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 6: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Buổi Sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà song lập Loại 3 người

Nhà song lập Loại 3 người (Bungalow Triple Room)- 2.200.000đ
– Số lượng phòng: 8
– Giá: 900.000 (áp dụng cho 3 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 4: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Buổi Sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Quầy lễ tân khách sạn
Nhà trên đảo view 3600

Nhà trên đảo view 3600 (VIP Island) – 3.500.000đ ( Đang Cập Nhật )
– Số lượng phòng: 1
– Giá: 3.100.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Buổi Sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

xem Nhà Trên Cây

Nhà trên cây (Tree’s House) – 1.500.000đ
 – Số lượng phòng: 2
– Giá: 1.500.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Free Hồ bơi – Công viên nước trẻ em
☄ Buổi Sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

xem phòng giường đôi

Phòng Giường đôi (1 giường 1.6m) (Homestay with Queensize Bed) – 400.000đ
– Số lượng phòng: 13
– Giá: 400.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Wifi
☄ Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ

☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà Nấm 3
VIP Nhà Nấm giường lớn

VIP Nhà Nấm giường lớn (VIP Mushroom with Kingsize Bed) – 1.500.000đ
– Số lượng phòng: 4
– Giá: 1.500.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Buổi Sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà song lập Loại 1G Lớn

Nhà song lập Loại 1 giường cực lớn (Bungalow Standard with Kingsize bed)- 800.000đ
 – Số lượng phòng: 2
– Giá: 800.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/người
Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Buổi Sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888

Nhà tổ ong
Nhà tổ ong (Honey room)

Nhà tổ ong (Honey room) – 1.500.000đ
– Số lượng phòng: 12
– Giá: 1.200.000 (áp dụng cho 2 người/đêm)
– Phụ thu người thứ 3: 150.000/ngườ

Giá đã bao gồm:
☄ Vé vào cổng tham quan Thác
☄ Buổi sáng
☄ Free Wifi, Đồ uống (nước khoáng, cà phê, trà)
Đặt Phòng liên Hệ
☎ Hotline: 02 61 62 99 888